Hadice, závitové spojky, rýchlospojky, vzduchojemy